Serie de posters sobre sistemes d’espionatge per anunciar la publicació de nous articles de Sàtira Soviet.