‘Reconstruir los comunales’
Revista El Topo
2021

Il·lustració sobre nous espais comuns i autosuficients lluny dels centres urbans, organització, reequilibris i sobretot la relació del feminisme en tots aquests processos.                                            ® Maria Farré 2024