January, 2021Il·lustració sobre nous espais comuns i autosuficients lluny dels centres urbans, organització, reequilibris i sobretot la relació del feminisme en tots aquests processos. 

Publicada a la Revista El Topo núm.44.