‘El feminisme és per a tothom’ de bell hooks
Editorial Tigre de Paper
2022

Cover illustration on the catalan translation from the text ‘Feminism is for everybody’ by bell hooks.

Translation by Anna Llisterri


                                            ® Maria Farré 2024