May, 2019

Il·lustració per a l’article d’opinió “Basquewashing” de June Fernández (@marikazetari) publicat a La Directa.
“L’autora reflexiona sobre el purplewashing, els discursos i pràctiques que instrumentalitzen els drets de les dones per reforçar discursos d’odi”Illustration on the article about ‘Purplewashing’. This questions the discourses and practices used to instrumentalize women's rights.

Published online in La Directa.