July, 2020


Portades en moviment pel podcast Catàstrofes sobre ciència, història, art i misteris.

Ideat i narrat per Ferran Devesa.Animated cover on Catàstrofes a podcast about science, history, art and mistery.

Created and conducted by Ferran Devesa.